Forespørsel
E1 – Miljøsanering Realfagbygget, Fløy A plan 0.
Ansvarlig innkjøpers enhet
UiT Norges arktiske univ v/Innkjøpstjenesten ØA
Avtaleperiode
-
ArkivRef
2017/4460
Anskaffelse Id
ANSK-0120-17
Anskaffelsestype
Forespørsel etter del I
Siste tilbudsdato
28.09.2017 11:59 GMT+2 (Tid igjen: -268d-22t-35m)
Ansvarlig innkjøper
Einar Andreas Mikalsen
Telefon
-
Mobiltelefon
-
Beskrivelse

 

Om oppdragsgiver

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er verdens nordligste universitet, og er den største forsknings- og utdanningsinstitusjonen på Nordkalotten. UiT fusjonerte med Høgskolen i Finnmark 1.8.2013 og med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik 1.1.2016. UiT har pr 1.1.2016 ca 3000 ansatte og 12500 studenter.

Se for øvrig universitetets web-adresse: http://uit.no/

 

Informasjon om anskaffelsen

I forbindelse med renovering av realfagsbygget, har UiT Norges arktiske universitet behov for miljøsanering.

 
Ny dato for befaring: Tirsdag 26.09.17 kl 10:00.
Oppmøte på Driftsentralen UiT, Hansine Hansens veg 35.

 For å hente ut tilbudsunderlaget må du registrere en brukerkonto og oppgi epostadresse. Tilbudsunderlaget og eventuelle kompletteringer vil bli sendt til denne e-postadressen.

Tilbake