Forespørsel
ZEB Flexible Lab
Ansvarlig innkjøpers enhet
NTNU
Avtaleperiode
-
ArkivRef
-
Anskaffelse Id
ANSK-0196-16
Anskaffelsestype
Publisering Doffin
Siste tilbudsdato
10.02.2017 12:00 GMT+1 (Tid igjen: -674d-4t-35m)
Ansvarlig innkjøper
Rehbar S. Rafique
Telefon
-
Mobiltelefon
-
Beskrivelse
NTNU ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) og Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB) har sammen med SINTEF som formål å oppføre og drive ZEB Flexible Lab på Gløshaugen i Trondheim. Prosjekteier er IVT.

Bygget skal oppføres som en del av bygningsmassen i Høgskoleringen 7.

Gjennom forskingssentret Zero Emission Buildings (ZEB) har NTNU og SINTEF de senere årene utvidet sine fasiliteter for forsking på nullutslippsbygninger og klimapåkjenning betydelig. Vi har bygd «ZEB Living Lab» ved Perleporten som er et boligbygg hvor forskningsfokuset er på beboerne og deres bruk av innovative bygningsteknologier som intelligent styring av installasjoner og utstyr, interaktive brukergrensesnitt og samspill med det helhetlige energisystemet. Vi har også bygd «ZEB Test Cell Laboratory» ved Høgskoleringen 7 hvor vi kan prøve lavenergi integrerte byggesystem under realistiske driftsforhold. I tillegg har vi oppgradert sentralt laboratorieutstyr for klimapåkjenning og måling av varmeisolasjonsevne på bygningskomponentnivå.

For detaljert beskrivelse se Bilag B1 Kontraktsbestemmelser (konkurransegrunnlag) og Bilag C1 Overordnet beskrivelse


For å hente ut tilbudsunderlaget må du registrere en brukerkonto og oppgi epostadresse. Tilbudsunderlaget og eventuelle kompletteringer vil bli sendt til denne e-postadressen.

Tilbake